Opdrachtgevers


Maakt u als opdrachtgever (steeds meer) gebruik van diensten van ZZP-ers? Het inschakelen van een ZZP-er kan risico’s met zich meebrengen als er bijvoorbeeld sprake is van langdurige inzet of als de ZZP-er haar/zijn zaken niet op orde heeft.

Go4ZZP-ers heeft oplossingen op maat voor u, waarmee u ZZP-ers onbeperkt kunt inhuren zonder risico’s.

Zorgeloos inhuren

Het inhuren van een ZZP-er via GO4ZZP-ers neemt veel zorgen en risico’s bij u weg. Wij zien toe op het nakomen van alle wettelijke verplichtingen van uw bedrijf en voorkomen daarmee de risico’s van een fictief dienstverband, ook al werkt de freelancer langdurig aan een opdracht namens u.

Daarnaast nemen wij uw zorg over risico’s op het gebied van de loon- en premieheffingen, of zelfs rechten krijgt op werknemerschap, bij u weg. Ook hiervoor bieden wij de juiste oplossing.

Risico's uitsluiten

Graag geven wij antwoord op alle vragen over (het inhuren van) ZZP-ers. En wij helpen u te beoordelen of freelancers op dit moment wel op de juiste wijze worden ingehuurd. Neem contact met ons op en wij maken direct een afspraak.